Eclips + Hem 2

Eclips + Hem 2

Fauteuil manuel léger pour Hémiplégique


V200 Hem 2

V200 Hem 2

Fauteuil manuel léger pour Hémiplégique


D100 Hem 2

D100 Hem 2

Fauteuil manuel léger pour Hémiplégique


V100D Hem 2

V100D Hem 2

Fauteuil manuel léger pour HémiplégiqueV300D Hem 2

V300D Hem 2

Fauteuil manuel léger pour HémiplégiqueEclips X4 Hem 2

Eclips X4 Hem 2

Fauteuil manuel léger pour Hémiplégique© 2018 Vermeiren Group
RPR Antwerpen 0427 753 964

Vermeiren on youtube